About Us

वर्षे ३३ वे, स्थापना ०१/०५/१९९२

ANR/RNP/W/206/2009-2011 * आर. एन. आय./67123/92

संपादक : सत्येन ज. मुथा 9403693693

सह संपादक : हेमंत ज. मुथा 9403693691

सल्लागार : प्रा. जवाहर मुथा

ऑफिस : 3767, नवीपेठ, अहमदनगर – 414001 (महाराष्ट्र) भारत

नगर संकेत या न्यूज पोर्टल चे संपादक सत्येन मुथा असून सहसंपादक हेमंत मुथा आहेत. पत्ता:- 3767,नवी पेठ, अहमदनगर 414001. या मध्ये प्रकाशित होणाऱ्या जाहिरातीतील व इतर मजकूराशी संपादक वर्ग सहमत असतीलच असे नाही. सदर साप्ताहिकाचे भारतीय शासनाच्या रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया कडे अधिकृतपणे नोंदणी झाली आहे. RNI नोंदणी क्रमांक येथे देणे. सल्लागार – प्रा. जवाहर मुथा